Przemyślenia · Wersety

Trzy Najważniejsze

Całe Pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła (2 List Św. Pawła do Tymoteusza 3:16-17). Jeśli jednak miałabym wskazać takie trzy Miejsca w Słowie, które DOSKONALE pokazują i podsumowują jaką powinnam być… Czytaj dalej Trzy Najważniejsze

Wersety

Obietnice :)

W Słowie jest Ich Wiele. Dzielę się z Wami jedynie niektórymi 🙂 ...i wybawię was od wszystkich waszych nieczystości.. (Księga Ezechiela 36:29) ...Modlitwa wiary uratuje chorego i Pan go podźwignie... (List Św. Jakuba 5:15) Poprowadzę cię drogą mądrości i powiodę cię szlakiem prawości. W czasie drogi twój krok będzie pewny, nie potkniesz się nawet gdy… Czytaj dalej Obietnice 🙂

Przemyślenia · Wersety

Słowo

TWOJE PRZYKAZANIE CZYNI MNIE MĄDRZEJSZYM OD MOICH WROGÓW, PONIEWAŻ JEST PRZY MNIE WIECZNIE. JESTEM ROZTROPNIEJSZY OD WSZYSTKICH MYCH NAUCZYCIELI, GDYŻ ROZMYŚLAM O TWYCH POSTANOWIENIACH. JESTEM ROZSĄDNIEJSZY OD STARSZYCH, BO STRZEGĘ TWOICH POLECEŃ! POWSTRZYMUJĘ NOGI OD WSZELKIEJ ZŁEJ ŚCIEŻKI PO TO, BY STRZEC TWEGO SŁOWA. Psalm 119:99-101 Słowo Boże uczy. Jestem wdzięczna Wszechmogącemu Bogu, że w… Czytaj dalej Słowo

Przemyślenia · Wersety

Instrukcja

04.08.2018 W MOIM SERCU PRZECHOWUJĘ TWE SŁOWA ABY NIE ZGRZESZYĆ PRZECIWKO TOBIE. Psalm 119:11 Słowo Boże jest doskonałym Prezentem ofiarowanym przez Stwórcę, dla KAŻDEGO człowieka. To nie tylko spisane litery. To jest Życie opisane dla nas, nasza codzienna Instrukcja. To Najszczersze Lustro, w którym możemy się przejrzeć i zobaczyć jaki jest nasz duchowy wygląd. Czy… Czytaj dalej Instrukcja