O mnie :) · Przemyślenia · Wersety

Miłość

Wtedy rzekł człowiek: Ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem. (I Księga Mojżeszowa 2:23-24) Bóg Pięknie stworzył Małżeństwo... Kiedy sięgam pamięcią wstecz,… Czytaj dalej Miłość

Przemyślenia · Wersety

Miłość

  "Uświęcajcie się i bądźcie święci, gdyż ja, Pan, jestem waszym Bogiem; przestrzegajcie moich ustaw i postępujcie zgodnie z nimi, gdyż ja, Pan, jestem Tym, który was uświęca." (Księga Kapłańska 11:7-8) Miłość, Miłosierdzie i Łaska są od Boga. Miłość i miłosierdzie mają wypływać z mojego serca w Chrystusie dla innych. Ja - z Bożą Pomocą,… Czytaj dalej Miłość

O mnie :) · Wersety · Świadectwa

Połączeni :)

Już prawie rok minął od kiedy zostałam przed Panem Żoną... Chciałabym się z Wami podzielić tym Cudem, jaki Bóg uczynił w Naszym Życiu łącząc Nas nie tylko w Jedno jako Małżeństwo ale także i budując Rodzinę... Jestem Mu niezwykle wdzięczna za to! Wierzę, że Pan Bóg przygotowywał mnie już nieco wcześniej do tej Zmiany, przemeblowując… Czytaj dalej Połączeni 🙂

Ciekawe :) · kazania · Wersety

PODDANIE SIĘ: ODDANIE JEZUSOWI – David Wilkerson

12.10.2018 Poddanie się. W dosłownym znaczeniu, poddanie się oznacza zrezygnowanie z czegoś na rzecz innej osoby. Oznacza również wyrzeczenie się czegoś, co zostało ci przyznane – tego co posiadasz, mocy, celów, nawet swojego życia. Chrześcijanie dużo słyszą o życiu w poddaniu się, ale co to naprawdę znaczy? Życie w poddaniu jest aktem oddania Jezusowi życia,… Czytaj dalej PODDANIE SIĘ: ODDANIE JEZUSOWI – David Wilkerson

O mnie :) · Przemyślenia · Zdjęcia

Przytulaj i Kochaj

Żony, bądźcie uległe swoim mężom, jak przystoi osobom, które należą do Pana. Mężowie, kochajcie żony i nie odnoście się do nich z goryczą. Dzieci, bądźcie we wszystkim posłuszne rodzicom, gdyż jest to miłe Panu. Ojcowie, nie wywołujcie u swoich dzieci rozżalenia, aby nie ulegały zniechęceniu. (List św. Pawła do Kolosan 3:18-21) To dla mnie Obraz… Czytaj dalej Przytulaj i Kochaj

Przemyślenia · Wersety

Słowo do Serca na dzisiaj :)

Zamiast tego macie poddawać się odnowie w duchu waszego umysłu i oblec się w nowego człowieka, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. (List Św. Pawła do Efezjan 4:23-24) Odnowić się w duchu umysłu i oblec w nowego człowieka... Wspaniała Boża wskazówka! Zauważam u siebie, że to właśnie w głowie, w umyśle pojawia się… Czytaj dalej Słowo do Serca na dzisiaj 🙂