Przemyślenia · Wersety

Słowo do Serca na dzisiaj :)

Zamiast tego macie poddawać się odnowie w duchu waszego umysłu i oblec się w nowego człowieka, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. (List Św. Pawła do Efezjan 4:23-24) Odnowić się w duchu umysłu i oblec w nowego człowieka... Wspaniała Boża wskazówka! Zauważam u siebie, że to właśnie w głowie, w umyśle pojawia się… Czytaj dalej Słowo do Serca na dzisiaj 🙂