O mnie :) · Przemyślenia · Zdjęcia

Przytulaj i Kochaj

Żony, bądźcie uległe swoim mężom, jak przystoi osobom, które należą do Pana. Mężowie, kochajcie żony i nie odnoście się do nich z goryczą. Dzieci, bądźcie we wszystkim posłuszne rodzicom, gdyż jest to miłe Panu. Ojcowie, nie wywołujcie u swoich dzieci rozżalenia, aby nie ulegały zniechęceniu. (List św. Pawła do Kolosan 3:18-21) To dla mnie Obraz… Czytaj dalej Przytulaj i Kochaj