Przemyślenia · Wersety · Zdjęcia

Warto pamiętać :)

Choć łatwiej widzieć, żeby wierzyć - widząc...tak naprawdę nie musimy wierzyć 🙂 Jak napisał apostoł Paweł: "Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy." (2 List św. Pawła do Koryntian 5:7). Pamiętam, że kiedyś jadać z Córką w pewne miejsce samochodem - nie znałam drogi zbyt dobrze - była mgła i było ciemno. Nie lubię… Czytaj dalej Warto pamiętać 🙂