Boże Dziecko :)

1 Jana 3 1.JPG
Jestem Mamą, Jestem Żoną ale też i Dzieckiem jestem. Bożym – jest to Najwspanialsza więź z Rodzicem jaka może być 🙂 Z Niebiańskim Ojcem 🙂
To On bowiem uczy mnie jak być… Żoną i Mamą 🙂