Co myślę · Wersety · Zdjęcia

To, co najprzedniejsze

Nasz Kochany Ojciec nie chce już ofiary, jak kiedyś... Wierzę, że pragnie naszego serca, naszej szczerości w Społeczności z Nim. Kocha Nas niepojętą dla ludzkiego umysłu Miłością... Walczy o każdego z nas, pragnie aby każdy był zbawiony. Czytając werset z IV Mojżeszowej zwróciłam szczególną uwagę na to, aby ofiara była z tego co najprzedniejsze. Najlepsze,… Czytaj dalej To, co najprzedniejsze

Co myślę · Wersety

Słuchajmy :)

Nakłoń swoje serce na pouczenie, a swe uszy na słowa rozumne. Księga Przysłów 23:12 Warto. Kiedy otwieram uszy na słowa, które pozornie wydają się być niewygodne, trudne i "niechciane", kiedy minie krótsza lub dłuższa chwila po modlitwie wołającej do Pana o pomoc... Wtedy okazuje się, że słowa te dają życie i ratują 🙂 Zachęcam do… Czytaj dalej Słuchajmy 🙂